Saturday, 21 February 2009

Ujian Kecerdasan Minda di KMC

Untuk makluman semua, Ujian Kecerdasan Minda (IQ Test) boleh dibuat di Kedah Medical Centre. Ia selalunya mengambil masa selama 1 - 2 jam. Walau bagaimanapun ujian ini hanya boleh dilakukan ke atas kanak-kanak yang berumur 6 tahun dan ke atas.

**Ujian bagi kanak-kanak kurang daripada 6 tahun tetapi lebih daripada 5 tahun boleh juga dibuat tetapi ia akan mengambil masa yang lebih lama.

Secara umumnya , ujian ini dijalankan ke atas kanak-kanak yang mengalami masalah
  1. kesukaran untuk menumpukan perhatian dalam pelajaran
  2. perkembangan yang lambat
  3. masalah pertuturan atau lambat bercakap
  4. pencapaian yang lemah walau pun telah puas berusaha dan lain-lain.

Apa yang penting ialah untuk menentukan masalah yang mereka alami adalah bersifat global atau specifik. Ertinya adakah kanak-kanak ini lemah secara keseluruhan atau hanya pada masalah tertentu sahaja - seperti masalah bahasa / pertuturan.

Kita harus menentukan sama ada kanak-kanak tersebut sihat dari segi fizikal khususnya pendengaran dan penglihatan.Ujian kecerdasan minda juga dapat membantu menentukan bentuk rawatan yang perlu diberikan.

Sila hubungi kami jika terdapat sebarang persoalan. Terima kasih

No comments:

Post a Comment