Sunday, 21 March 2010

Penderaan Dalam Rumah Tangga - Kenapa Ia Masih Dibiarkan Berleluasa?

Penderaan fizikal ke atas pasangan (khususnya ke atas wanita) semakin hari semakin berleluasa di negara ini. Mangsa-mangsa berkenaan sering mengalami gangguan jiwa  - kemurungan , kerisauan bahkan ada yang mengalami penyakit mental yang lebih teruk daripada itu.