Saturday, 5 September 2009

Kemasukan ke Wad Untuk Tujuan Rawatan & Pemulihan

Menurut Ordinan Penyakit Mental 1952 – Mental Disorder Ordinance 1952, seseorang pengamal perubatan boleh mewajibkan individu yang disyaki mengalami masalah mental atau jiwa memasuki wad
  • Melalui borang A – selama maksimum 3 bulan untuk tujuan penilaian & rawatan (boleh disambung sekiranya perlu)
  • Melalui borang B – selama 2 minggu untuk tujuan penilaian

Pengesahan seseorang itu mengalami masalah jiwa bukanlah sesuatu yang harus dipandang ringan. Sekiranya individu tersebut disahkan mengalami masalah mental atau jiwa , khususnya masalah jiwa yang serius – dia akan hilang kelayakan untuk

  • Membuat sebarang perjanjian – jual beli , pusaka , perkahwinan dan sebagainya
  • Implikasi : sosial, pekerjaan, pendidikan , politik dan sebagainya.
  • Pandangan masyarakat
  • Stigma dan sebagainya

No comments:

Post a comment